Uloguj se

Zaboravljena lozinka

  • biljance.devojce@gmail.com

Biljana Buzić

psiholog i psihoterapeut

Svoj rad zasniva na integrativnom, pristupu dva terapijska modaliteta, REBTa i Porodične terapije. Kombinacijom ova dva pristupa, efikasno se dolazi do promene, ne samo u vidu nestanka simptoma, već i na nivou funkcionisanja celog porodičnog sisitema. U prvoj, probnoj senasi, pored uspostavljanja prvog kontakta, nužnog za ostvarivanje i produbljivanje odnosa i poverenja, klijentu se daju odgovori na sva pitanja u vezi sa terapijskim procesom. U aktivnom i direktivnom pristupu klijent se vodi do prevazilaženja blokirajućih osećanja zbog kojih pati, ne može jasno da misli, ne ponaša se adekvatno situaciji, ima akutne simptome stresa ili psihosomatske poremećaje. Do sada su najbolji terapijski ishodi bili u rešavanju problema anksioznosti i specifičnih fobija, paničnih napada, depresija i u okviru porodičnog sistema, svi problemi vezani za funkcionisanje porodice u svim ciklusima njenog razvoja.