Uloguj se

Zaboravljena lozinka

  • drkatarinavisic@gmail.com

Katarina Višić

lekar i psihoterapeut

Završila je Medicinski fakultet u Beogradu i specijalizaciju iz Racionalno Emotivno Kognitivno Bihejvioralne Terapije i stekla zvanje RE&KBT psihoterapeuta. Poslednjih godina edukuje se i uže usmerava na rad sa decom i adolescentima. Završila je edukaciju za nedirektivnu terapiju igrom i stekla zvanje praktičara terapije igrom. Trenutno je na završnoj godini edukacije iz Dečje i adolescentne integrativne psihoterapije.

U radu koristi integrativni pristup: racionalno emotivno kognitivno bihejvioralne terapiju, terapiju prihvatanjem i posvećenošću (acceptance and commitment therapy-ACT), shema terapiju (schema therapy, Jeffrey Young) i dijalektičku bihejvior terapiju.

Osnivač je Centra za psihoterapiju i psihološko savetovanje Dr Višić u Beogradu.